Hakkında

Ertuğrul Uzun Hakkında

 

ARSA YATIRIM DANIŞMANINIZ

 

1977 Yılı Kayseri doğumlu evli ve üç çocuk babasıdır. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi jeodezi ve fotogrametri (Harita) mühendisliği bölümünden 1995-1999 yılında başarı ile mezun olmuştur. 1999 Yılından bu yana serbest harita kadastro mühendislik hizmetleri ile birlikte 2006 Yılından günümüze de emlak müşavirlik hizmetleri ve gayrimenkul yatırım danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Aynı zaman da sektörel olarak ihtiyaç duyulan arsa eğitimleri de vermektedir.

       ÇALIŞMA GEÇMİŞİ

 • 2018-2015 Yılı Arsa yatırım Danışmanlığı ve arsa eğitimi
 • 2013-2015 Yılı Müteahhitlik 
 • 2007 Yılı Kooperatif Başkanlığı 
 • 2003 Yılı Kırşehir Kaman Da Kanal Yapım İşi 
 • 2002 Yılı Bingöl Kadastro Yapım Çalışmaları 
 • 2000-2001 Yılı Kayseri-Mimarsinan Belediyesi Harita Şefliği 
 • 1999-2006 Arasında Serbest Meslek Ve Ticaret İle İştigal 
 • MESLEKİ OLARAK TAMAMLANMIŞ İŞ VE PROJELER 
 •  Kayseri Hacılar; 10 adet villa inşaatı 
 •  Kayseri Himmetdede 200 hektar arazinin jeolojik harita-halihazır harita-şehir planı ve 18. madde imar uygulama iş ve işlemlerinin yapımı ve üretilen parsellerin satış işi 
 •  Kayseri Sarıoğlan 100 dönüm arazinin belediye adına jeolojik harita-halihazır harita-şehir planı ve 18. madde imar uygulama iş ve işlemlerinin yapımı ve üretilen parsellerin satış işi.
 •  Türkiye'nin muhtelif yerlerinde 1000"e yakın arsa, arazi, daire, ticari mülk satışı 
 •  İmar Barışı kapsamında binaların, otellerin, fabrikaların projelendirilmesi, zemin tespit işlemlerinin yapılması, kat irtifak listeleri ve yönetim planlarının hazırlanıp anahtar teslim yapılması

EĞİTİM VE SERTİFİKALAR

ALDIĞI EĞİTİMLER VE SERTİFİKALAR 

* 1999 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Diploması

* 2007 Yılı Emlak Komisyonculuğu 

* 2008 Yılı Müşteri Hakkında Her Şey

* 2009 Anlayarak Hızlı Okuma 

* 2009 Yılı Beden Dili Eğitimi 

* 2009 Yılı NLP Practitioner Eğitimi 

* 2010 Yılı Kamu Bilirkişiliği Eğitimi 

* 2016 Yılı Remax Kariyer Eğitimi 

* 2016 Yılı Remax Dres Angelo Fradera ile Değişen Piyasa Koşullarında  Çalışmak 

* 2016 Yılı Remax Digital Pazarlama 

* 2016 Yılı Remax Power Up 

* 2016 Yılı Angelo Fradera ile Değişen piyasa koşullarında çalışmak 

* 2018 Yılı Kamulaştırma Bilirkişiliği Temel Eğitimi

 

VERDİĞİ EĞİTİMLER VE DANIŞMANLIKLAR 

• 2013 yılı Gazi Osman Üniversitesi mühendislik fakültesi öğrencilerine  ' İmar Uygulamaları Taşınmaz Değerleme' semineri 

• 2015 yılı Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'Gayrimenkul  Sektöründe Tüketicinin Satın Alma Davranışı; Planlanmış  Davranış Teorisine Göre Bir Uygulama' adlı Yüksek Lisans  tezinde danışmanlık 

• 2006"dan günümüze müteahhitlere, yatırımcılara, kooperatiflere  ve vakıflara; arsa - arazi değerleme, değerlendirme ve  yönlendirme hizmetleri, belediye-tapu ilişkileri ve resmi işlere  danışmanlık, proje danışmanlığı, inşaat müşavirlik hizmetleri  ile gayrimenkul yatırım danışmanlığı 

• 40 ve üstü talep eden ofislere arsa sunumları 

 • 24 KASIM 2016 Ticari Tim Arsa Eğitimi İSTANBUL
 • 7 NİSAN 2017 Remax Yıldız ofisi Arsa Eğitimi İSTANBUL
 • 9 KASIM 2017 Ticari Tim Arsa Eğitimi-2 ANKARA
 • 19 MART 2018 Remax Kobi 1-2 Arsa Eğitimi İSTANBUL

BAŞARILI OLDUĞU KONULAR

• Sosyal, İnsani ilişkileri ile iletişimi kuvvetli, pazarlıkta başarılı bir ara bulucu ve ekip çalışmasında iyi 

• Mesleki yeterlilik, piyasa tecrübesi, bilgi birikimi, yeniliklere uyum sağlaması, sürekli mesleki eğitimler alıyor olması 

• Kazanç getirisi olabilecek mesleki projeler üretmesi ve hayata geçirilmesi hususunda koordinasyon ve ortaklıklar kurması 

• Kriz yönetimi konusunda deneyimli 

• Azimli, çalışkan, işinin takipçisi, araştırmacı 

• Sorumlu olduğu kişiye geri bildirim ve raporlar vermesi, olası muhtemel durumlardan haberdar etmesi 

• Piyasayı takip etmesi, sorumlu olduğu kişiye sunum yapmadan önce her türlü araştırmayı yaparak kendi eleğinde süzdükten sonra kazanç  getireceğine inandığı ürünler için bilgilendirme yapması 

• Yaptığı her türlü araştırmayı ve çalışmayı kayıt ediyor ve gelecek çalışmalara altlık olarak kullanıyor olması 

• Veri tabanı ve network çalışmaları için ciddi emek, zaman ve para harcıyor olması yanında teknolojinin nimetlerinden faydalanması 

SATICILARA SAĞLANAN FAYDALAR : 

• Gayrimenkule dair her türlü araştırma, mevcut halinden farklı değerlendirilmesi ile daha hızlı ve daha yüksek getiriyle satışının sağlanması noktasında satıcıyı yönlendirir. 

• Doğru ve etkin pazarlama planlaması ile gayrimenkulün reklamı, tanıtımı, duyurulması ve sunumlarını satıcıdan herhangi bir talepte  bulunmaksızın bizzat kendisi yürütür. 

• Gayrimenkulünüzü satmak için azami gayreti gösterir çünkü sunulan pazarlama planındaki iş adımları için zaman ve emek harcar. Gayrimenkulün istenilen şekilde satışının gerçekleşmesinin satıcı referansı anlamına geldiğini bilir. 

• Gayrimenkulün satışına dair dosya ekinde sunulan pazarlama planında belirtilen iş adımlarını, maliyetlerini kendisi karşılamak,  suretiyle birebir uygular. 

• Elinde bulunan hazır alıcıları, müteahhitleri, diğer gayrimenkul danışmanları ile olan network ağı ve yatırımcıları olması sayesinde  gayrimenkulün değerinde ve hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.  • Üstelik satış sürecinden sadece gayrimenkul danışmanınız sorumlu olduğundan muhatabınız tek olur.

• Portföyde yer alan gayrimenkulün bir fiyatı olur ve tüm piyasada bu fiyat üzerinden satış yapılması sağlanır. Böylelikle aynı mülke farklı  fiyatlar verilmediğinden alıcı adaylarını da kaçırmazsınız. 

• Tüm bilgi ve deneyimleri ışığında potansiyel alıcıların sınanması, alıcıların değerlendirilmesi, uygun görülen alıcılara mülkün gösterilmesi, gösterimler neticesinde alıcı takiplerinin yapılarak ciddi alıcıların tespiti, bu alıcılardan gelecek tekliflerin değerlendirilmesi,  pazarlık sürecinin yönetilmesi gibi iş ve işlemleri takip eder. 

• Gayrimenkulün, ihtiyaca binaen ivedilikle satışı talep edildiğinde, hazırda bulunan yatırımcılarına para bağlatmak suretiyle satıcıya yardımcı olur. 

• Satıcıya ait gayrimenkulün alıcı adaylarına sunulması sonucu gelen teklifleri istişare ederek karara bağlanması hususunda satıcıya  danışmanlık yapar. 

• Gayrimenkulün satışı sırasında takası teklif edilen gayrimenkullerin, taşınır mülklerin ve emtiaların (gerçek) değerlerinin belirlenmesini sağlar. 

• Gayrimenkule dair resmi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinin yürütülmesinde hizmet verir. 

• Satıcıya ait gayrimenkulün satılmasından sonra satıcıya isterse yeni gayrimenkuller almasında alıcıya sunduğu tüm hizmetleri 

ALICILARA SAĞLANAN FAYDALAR :

• Alıcının ihtiyacını ve piyasayı doğru analiz eder ve doğru fiyatı belirler. Bölgede bulunan emsal mülklerin satılmış, satılık da olan  uzun süre satılamayan mülklerin analizi sonucunda doğru fiyatın belirlenmesini sağlar.  • Piyasaya hâkim olması sebebiyle aranılan ürünleri bulma noktasında alıcıya zaman kazandırır. 

• Piyasa tecrübesi sayesinde ürünün gelecekteki değerlenmesi, değerlendirilmesi, kullanım şekli ve satılabilirliği konularında alıcıya  yön gösterir. 

• Aranan kriterlere uygun piyasadaki emsal mülkleri sunmak suretiyle alıcının kıyaslama yapmasına olanak sağlar. 

• Sözleşmeli kapalı portföy usulü çalıştığı için sadece size ve yeterince zaman ayırır. 

• Alıcının yapmayı düşündüğü yatırımını yönlendirmesinde ve bu yatırımın üzerine proje geliştirmesinde danışmanlık yapar. 

• Alım sırasında tüm resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütür. 

• Alımı yapılan ürünün satılmasına aracılık eder. 

 

Çalışma Geçmişi

 • 2018-2015 Yılı Arsa yatırım Danışmanlığı
 • 2013-2015 Yılı Müteahhitlik 
 • 2007 Yılı Kooperatif Başkanlığı 
 • 2003 Yılı Kırşehir Kaman Da Kanal Yapım İşi 
 • 2002 Yılı Bingöl Kadastro Yapım Çalışmaları 
 • 2000-2001 Yılı Kayseri-Mimarsinan Belediyesi Harita Şefliği 
 • 999-2006 Arasında Serbest Meslek Ve Ticaret İle İştigal 

  MESLEKİ OLARAK TAMAMLANMIŞ İŞ VE PROJELER 

  • Kayseri Hacılar; 10 adet villa inşaatı 
  • Kayseri Himmetdede 200 hektar arazinin jeolojik harita-halihazır harita-şehir planı ve 18. madde imar uygulama iş ve işlemlerinin yapımı ve üretilen parsellerin satış işi 
  • Kayseri Sarıoğlan 100 dönüm arazinin belediye adına jeolojik harita-halihazır harita-şehir planı ve 18. madde imar uygulama iş ve işlemlerinin yapımı ve üretilen parsellerin satış işi. 
  • Türkiye'nin muhtelif yerlerinde 1000"e yakın arsa, arazi, daire, ticari mülk satışı 
 • İmar Barışı kapsamında binaların, otellerin, fabrikaların barıştırılması

 

Eğitim ve Sertifikalar

ALDIĞI EĞİTİMLER VE SERTİFİKALAR 

• 2007 Yılı Emlak Komisyonculuğu 
• 2008 Yılı Müşteri Hakkında Her Şey 
• 2009 Anlayarak Hızlı Okuma 
• 2009 Yılı Beden Dili Eğitimi 
• 2009 Yılı NLP Practitioner Eğitimi 
• 2010 Yılı Kamu Bilirkişiliği Eğitimi 
• 2016 Yılı Remax Kariyer Eğitimi 
• 2016 Yılı Remax Dres Angelo Fradera ile Değişen Piyasa Koşullarında 
Çalışmak 
• 2016 Yılı Remax Digital Pazarlama 
• 2016 Yılı Remax Power Up 
• 2016 Yılı Angelo Fradera ile Değişen piyasa koşullarında çalışmak 


VERDİĞİ EĞİTİMLER VE DANIŞMANLIKLAR 

• 2013 yılı Gaziosman Üniversitesi mühendislik fakültesi öğrencilerine 
' İmar Uygulamaları Taşınmaz Değerleme' semineri 
• 2015 yılı Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'Gayrimenkul 
Sektöründe Tüketicinin Satın Alma Davranışı; Planlanmış 
Davranış Teorisine Göre Bir Uygulama' adlı Yüksek Lisans 
tezinde danışmanlık 
• 2006"dan günümüze müteahhitlere, yatırımcılara, kooperatiflere 
ve vakıflara; arsa - arazi değerleme, değerlendirme ve 
yönlendirme hizmetleri, belediye-tapu ilişkileri ve resmi işlere 
danışmanlık, proje danışmanlığı, inşaat müşavirlik hizmetleri 
ile gayrimenkul yatırım danışmanlığı 
• 40 ve üstü talep eden ofislere arsa sunumları 

Ertuğrul Uzun